Μετρητής Δαχτύλου

vicky jewelry

Παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και βρείτε το νούμερο δαχτυλιδιού σας:

  1. Σώστε κι εκτυπώστε την παραπάνω εικόνα, προσέχοντας να ΜΗΝ είναι επιλεγμένη η επιλογή “fit to page”
  2. Κόψτε τον μετρητή εκεί που δείχνει το σκίτσο.
  3. Κάντε μια τομή κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής.
  4. Τυλίξτε τον μετρητή σε σχήμα κύκλου με τα νούμερα από την επάνω πλευρά.
  5. Εισάγετε το τέλος του μετρητή μέσα στην τομή.
  1. Περάστε τον μετρητή γύρω στο δάχτυλο σας και τραβήξτε την άκρη για να εφαρμόσει.
  2. Διαβάστε το νούμερο σας στην τομή του μετρητή.

Σε αυτό το παράδειγμα:

Το νούμερο σας είναι: 17